Pusiaujo Gvinėjos tyrinėjimas: brangakmenis Centrinėje Afrikoje

Pusiaujo Gvinėja, maža šalis, įsikūrusi Centrinėje Afrikoje, pristato įspūdingą gamtos grožio, turtingų išteklių ir kultūrinės įvairovės derinį. Ši tauta, apsupta Biafros Bighto tarp Kamerūno ir Gabono, užima 28 051 kvadratinių kilometrų plotą, kuris visas yra žemė, nes jos ribose nėra vandens telkinių. Jo kraštovaizdis yra stebuklas, pakrantės lygumos kyla į vidines kalvas, o salos gali pasigirti vulkanine kilme, o tai padidina geografinę regiono intrigą.

Geografinės ir klimato ypatybės

Šalį apibrėžia 528 kilometrų ilgio sausumos riba, kuria dalijamasi su Kamerūnu ir Gabonu. Kranto linija driekiasi 296 kilometrus, atsiveria iki Atlanto vandenyno, kur jūros lygis žymi žemiausią šalies pakilimo tašką. Priešingai, Pusiaujo Gvinėjos reljefo viršūnė yra Pico Basile, pasiekianti didingą 3 008 metrų aukštį virš jūros lygio. Klimatas čia yra vienodai tropinis – karšta ir drėgna atmosfera, apgaubianti šalį ištisus metus, puoselėjanti įvairialypę ekosistemą jos miškuose, užimančiuose daugiau nei pusę sausumos ploto.

Gamtos ištekliai ir ekonomika

Pusiaujo Gvinėjos turtas slypi ne tik jos vaizduose, bet ir po žeme. Šalis yra aprūpinta gausiais gamtos ištekliais, tokiais kaip nafta, gamtinės dujos, mediena, auksas, boksitas, deimantai, tantalas, taip pat smėlis ir žvyras. Jos ekonomiką visų pirma skatina naftos pramonė, nors žemės ūkis vaidina lemiamą vaidmenį užtikrinant gyventojų pragyvenimą, o kava, kakava, ryžiai ir palmių aliejaus riešutai yra svarbūs pasėliai.

Pramonės sektorius sukasi apie naftos ir dujų gavybą bei lentpjūvę – veiksnius, kurie prisidėjo prie palyginti didelio BVP vienam gyventojui – 37 400 USD nuo 2017 m. Nepaisant turtų, šio turto teikiama nauda gyventojams pasiskirsto netolygiai, o dideldalis vis dar susiduria su iššūkiais, susijusiais su galimybe naudotis elektros energija ir kitomis pagrindinėmis paslaugomis.

Gyventojai ir urbanizacija

Apskaičiuota, kad 2020 m. liepą Pusiaujo Gvinėja turėjo 836 178 gyventojus, o Pusiaujo Gvinėja gali pasigirti daugiausia miesto gyvenviečių modeliu. Apie 73, 10% jos žmonių gyvena miesto vietovėse, įskaitant didelius Batos miestus žemyne ir sostinę Malabo Bioko saloje. Šie miestai kontrastuoja su mažomis bendruomenėmis, išsibarsčiusiomis žemyne ir penkiose apgyvendintose salose, parodydami skirtingą šalies urbanizacijos ir vystymosi laipsnį.

Kultūra ir kalbos

Pusiaujo Gvinėjos kultūrinis audinys yra toks pat turtingas ir įvairus, kaip ir jos kraštovaizdis. Ispanų, portugalų ir prancūzų kalbos yra oficialios kalbos, atspindinčios šalies kolonijinę istoriją ir jos pasaulinius ryšius. Ši daugiakalbystė pabrėžia unikalų tautos identitetą Afrikos žemyne ir palengvina jos bendradarbiavimą su tarptautiniais partneriais.

Prekyba ir pramonė

Eksportas ir importas

Tarptautinės prekybos srityje Pusiaujo Gvinėja įsitvirtino kaip svarbi naftos produktų ir medienos eksportuotoja, o tarp svarbiausių prekybos partnerių yra Kinija, Indija, Pietų Korėja, Portugalija, Jungtinės Valstijos ir Ispanija. Importo rinka yra ne mažiau svarbi, nes į ją patenka naftos sektoriaus įranga, statybinės medžiagos ir transporto priemonės, daugiausia iš Ispanijos, Kinijos, JAV, Dramblio Kaulo Kranto ir Nyderlandų.

Iššūkiai ir galimybės

Nepaisant turtingumo, Pusiaujo Gvinėja susiduria su iššūkiais, ypač elektrifikacijos srityje, nes nuo 2016 m. didelė gyventojų dalis neturi prieigos prie elektros energijos. Šios kliūtys suteikia augimo ir vystymosi galimybių, ypač investuojant į tvarią ir teisingą infrastruktūrą, siekiant užtikrinti, kad tautos turtas būtų teisingai naudingas visiems jos žmonėms.

Pusiaujo Gvinėja tebėra kontrastų kraštas – nuo geografinių ypatybių ir gamtos turtų iki miesto ir kaimo atskirties. Tauta stovi kryžkelėje, turinti milžiniško augimo potencialą, jei ji gali protingai panaudoti savo išteklius ir siekti įtraukties bei tvarumo. Toliau eidama savo keliu 21-ajame amžiuje, Pusiaujo Gvinėja siūlo unikalią prizmę, per kurią galima pažvelgti į Centrinės Afrikos vystymosi sudėtingumą ir potencialą.

Šalies duomenys

Šalies kodas EK
Regionas Africa
Paviršius 28051 kv. km
Žemės paviršius 28051 kv. km
Vandens paviršius 0 kv. km
Žemės ūkio paviršius 10.10%
Miško paviršius 57.50%
Žemiausias aukščio taškas Atlantic Ocean 0 m
Aukščiausias aukščio taškas Pico Basile 3,008 m
BVP vienam gyventojui $37,400 (2017 est.)