Žvilgsnis į Azerbaidžaną: gamtos grožio, išteklių ir kultūrinio turtingumo mišinys

Įvadas į Azerbaidžaną

Įsikūręs Rytų Europos ir Vakarų Azijos kryžkelėje, Azerbaidžanas yra šalis, turinti unikalią padėtį; geografiškai ir kultūriškai. Kaspijos jūroje ji dalijasi sienomis su Iranu, Rusija, Armėnija, Gruzija ir turi mažytę sieną su Turkija. Tautos kraštovaizdį žymi Kaukazo kalnų kontrastas šiaurėje ir plačios lygumos žemiau jūros lygio. Ši geografinė įvairovė formuoja klimatą, todėl jis daugiausia yra sausas ir pusiau sausas.

Geografinė įvairovė ir klimatas

Azerbaidžano reljefas yra įspūdingas gamtos elementų mišinys. Šalies plotas apima 86.600 kv.km, daugiausia sudaro žemė (82.629 kv. km) ir dalis vandens telkinių (3.971 kv. km). Žymusis Kur-Araz Ovaligi (Kura-Araks žemuma), kurio didžioji dalis yra žemiau jūros lygio, išsiskiria šalia didingų Didžiųjų Kaukazo kalnų. Sostinė Baku stūkso Abserono pusiasalyje, projektuojasi į Kaspijos jūrą, pabrėždama savo vietos strateginę svarbą ir grožį. Klimatui, kuris veržiasi link sausesnio galo, šalis patiria pusiau sausringą stepių būklę, sukurdama sudėtingą, tačiau gyvybingą aplinką savo gyventojams.

Gamtos ištekliai ir žemės ūkis

Azerbaidžanas yra turtingas gamtos ištekliais, kurie labai palaiko jo ekonomiką. Naftos ir gamtinių dujų gausa kartu su geležies rūda, spalvotaisiais metalais ir boksitu vaidina lemiamą vaidmenį jos ekonominėje struktūroje. Žemės ūkio sektorius, užimantis 57,60 proc. žemės, klesti auginant vaisius, daržoves, grūdus, ypač medvilnę ir tabaką. Tuo tarpu miško žemės plotas 11,30 proc. didina šalies ekologinę įvairovę. Šis gamtos turtų derinys skatina įvairias pramonės šakas – nuo naftos produktų ir plieno iki tekstilės, o tai skatina tiek vidaus augimą, tiek eksportą.

Ekonominė aplinka

Azerbaidžano ekonomika yra labai nukreipta į naftą ir dujas, kurios sudaro maždaug 90 proc. jo eksporto produktų. Ši šalis yra labai svarbi energijos tiekimo grandinės į Europą ir už jos ribų grandis, o Italija ir Turkija yra svarbios eksporto partnerės. Tačiau kalbama ne tik apie angliavandenilius; Azerbaidžanas palaipsniui diversifikuoja savo ekonominę bazę, įskaitant žemės ūkio ir gamybos sektorius, kad nutiestų kelią tvariam vystymuisi. Apskaičiuota, kad 2017 m. BVP vienam gyventojui buvo 17,500 17,500 USD, todėl tauta eina savo žmonių gyvenimo lygio gerinimo trajektorija.

Gyventojai ir urbanizacija

2020 m. liepos mėnesio duomenimis, Azerbaidžano gyventojų skaičius siekė 10 205 810, o tai rodo vidutinį demografinį mastą. Urbanizacijos lygis paliečia 56.40%, o Baku būstas yra pagrindinė šio miesto gyventojų dalis. Vien sostinė gali pasigirti maždaug 2,341 milijono gyventojų ir yra tiek politinis, tiek kultūrinis šalies centras. Gyventojų tankumas yra didžiausias aplink Baku ir lengviau išsisklaido visoje šalyje, o tai rodo subalansuotą gyvenviečių pasiskirstymą tarp įvairių Azerbaidžano kraštovaizdžių.

Kultūra ir kalbos

Azerbaidžano kultūrinis audinys austas turtingomis istorijos ir tradicijų gijomis. Azerbaidžaniečių kalba, taip pat žinoma kaip azerbaidžaniečių, yra oficiali kalba, sudaranti esminę nacionalinio identiteto dalį. Šalies strateginė padėtis ją užliejo įtakų gobelenu, nuo persų iki rusų ir osmanų, sukurdama savitą kultūrinį susijungimą. Azerbaidžano žmonės, žinomi dėl savo svetingumo, švenčia savo paveldą per muziką, šokius ir virtuvę, siūlydami kviečiantį žvilgsnį į jų gyvenimo būdą.

Išvada

Azerbaidžanas su savo kontrastingais kraštovaizdžiais, vertingais gamtos ištekliais ir gyvybinga kultūra yra šalis, kuri siūlo daug daugiau, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Jos ekonominę priklausomybę nuo naftos ir dujų atsveria įvairinimo pastangos, kuriomis siekiama tvarios ir klestinčios ateities. Kadangi Azerbaidžanas ir toliau eina savo keliu pasaulinėje arenoje, jo modernumo ir tradicijų derinys kartu su strategine geopolitine padėtimi daro jį svarbiu žaidėju regione. Ugnies žemė, kaip ji meiliai vadinama, išlieka atsparumo, grožio ir kultūrų susiliejimo liudijimu, žadančiu šviesią ateitį.

Šalies duomenys

Šalies kodas AJ
Regionas Middle East
Paviršius 86600 kv. km
Žemės paviršius 82629 kv. km
Vandens paviršius 3971 kv. km
Žemės ūkio paviršius 57.60%
Miško paviršius 11.30%
Žemiausias aukščio taškas Caspian Sea -28 m
Aukščiausias aukščio taškas Bazarduzu Dagi 4,466 m
BVP vienam gyventojui $17,500 (2017 est.)